<html> <head> <title>Galerie Kuks</title> <style type="text/css"> .Napis { font-family: "Curlz MT"; font-size: xx-large; font-weight: bold; font-style: normal; color: #FF3300; } .style1 { margin-left: 10px; } .style3 { margin-left: 10px; border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; } .style4 { margin-left: 10px; text-align: left; } .style5 { font-family: Calibri, sans-serif; } .style6 { font-size: 11pt; } .style7 { text-align: left; } .style8 { font-size: x-small; } .style9 { font-size: x-small; color: #CC3300; } .style10 { color: #FFFFFF; } .style13 { text-align: center; } .style15 { border-width: 0px; } .style16 { font-size: 11pt; color: #FF9933; } </style> <meta content="text/html; charset=unicode" http-equiv="Content-Type"> <meta content="cs" http-equiv="Content-Language"> <link href="lightbox.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body bgcolor="#CC3300"> <div align="center"> <center> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#FFFFFF" width="741" id="AutoNumber6" height="272"> <tr> <td width="741" height="125" valign="top" bordercolor="#333333" background="100_1059%20(2).jpg" bgcolor="#339966" style="border-style: none; border-width: medium; background-color: #669900;"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="15"> <tr> <td style="width: 40%"><p><font color="#FFFFFF" size="6" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp; <span class="Napis">Galerie Kuks</span></font> </p> </td> <td width="71%">&nbsp;</td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td width="741" style="border-style: none; border-width: medium" height="224" bgcolor="#FFFFFF" bordercolor="#333333" valign="top"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-left-width: 0; border-right-width: 0; border-bottom-width:0" bordercolor="#FF9933" width="100%" id="AutoNumber7" height="8"> <tr> <td width="12%" style="border-left: 1px solid #FFFFFF; border-right-style: solid; border-right-width: 1; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium; background-color: #FF9933;" align="center" bgcolor="#FF9933" bordercolor="#FFFFFF" height="15"> <b><a href="index.html"><font face="Arial" size="2" color="#FFFFFF"> Domo</font></a></b></td> <td width="18%" style="background: #FF9933; border-left-style: solid; border-left-width: 1; border-right-style: solid; border-right-width: 1; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" bgcolor="#339933" bordercolor="#FFFFFF" height="15"> <b><a href="galerie.html"><font face="Arial" size="2" color="#FFFFFF"> Galerie</font></a></b></td> <td width="26%" style="background: #FF9933; border-left-style: solid; border-left-width: 1; border-right-style: solid; border-right-width: 1; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" bgcolor="#339933" bordercolor="#FFFFFF" height="15"> <b><a href="ubytovani.html"><font face="Arial" size="2" color="#FFFFFF"> Ubytovn</font></a></b></td> <td width="26%" style="background: #FF9933; border-left-style: solid; border-left-width: 1; border-right-style: solid; border-right-width: 1; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" bgcolor="#339933" bordercolor="#FFFFFF" height="15"> <b><a href="okoli.html"><font face="Arial" size="2" color="#FFFFFF"> Okol</font></a></b></td> <td width="26%" style="background: #FF9933; border-left-style: solid; border-left-width: 1; border-right-style: solid; border-right-width: 1; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" align="center" bgcolor="#339933" bordercolor="#FFFFFF" height="15"> <b><a href="kontakty.html"><font face="Arial" size="2" color="#FFFFFF"> Kontakty</font></a></b></td> <tr> <td width="100%" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium" align="center" colspan="5" height="103"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber8"> <tr> <td width="100%" style="border-style: none; border-width: medium"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-left-width: 2; border-right-width: 2; border-top-width: 2; border-bottom-width: 0" bordercolor="#FF9933" id="AutoNumber9" height="5"> <tr> <td height="10" style="background: #FF9933; border-style: none; border-width: medium;" height="1" colspan="2" bgcolor="#004646"> </tr> <tr> <td height="10" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-bottom: 2px none #FF9933" height="0" bgcolor="#FF9933" valign="top"> <div align="center" style="width: 169; height: 209; background-color: #FF9933;"> <center> <p style="margin-top: -4; margin-bottom: -4; background-color: #FF9933;"> <div class="style7"> <img src="okno.jpg" height="220"><span class="style8"><br> <br>&nbsp;ing. Jana Jaklov</span><br class="style8"> <span class="style8">&nbsp;Kuks 29, 544 01</span><br class="style8"> <span class="style8">&nbsp;gsm: +420 603 327 344</span><br class="style8"> <span class="style8">&nbsp;email: </span> <span class="style9"> <a href="mailto:info@galeriekuks.cz"> info@galeriekuks.cz</a></span><br><br> &nbsp;<a href="http://www.kralovedvorsko.cz/cs/katalog/galerie-kuks-1"><img class="style15" height="21" src="kralovedvorsko.png" width="100"></a><br><br><br><br><br><br><br><br> &nbsp;<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgaleriekuks&width=136&layout=button&action=like&show_faces=true&share=true&height=65&appId" width="136" height="65" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> </div> <td height="1" rowspan="2" valign="top" style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: solid; border-right-width: 1; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 582px;"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#FF9933" width="100%" id="AutoNumber11" height="1"> <tr> <td width="100%" style="border-style: none; border-width: medium" height="1"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="101%" id="AutoNumber12" height="148"> <tr> <td height="10" style="background: #FFFFFF; border-style: none; border-width: medium;" height="1" colspan="5" bgcolor="#FFFFFF"> </td> </tr> <tr> <td width="2%" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF" height="308" rowspan="2"> &nbsp;</td> <td width="62%" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" height="308" rowspan="2"> <table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#CC3300" width="100%" id="AutoNumber13" height="287"> <tr> <td width="100%" style="border-style: solid; border-width: 1; margin-left: 10px;" bordercolor="#CC3300" bgcolor="#FF9933" height="287"> <div class="boldcenter">Vtme vs v galerii Kuks,<br></div> <div class="odsazeni justify"> kter je volnm pokra ovnm galerie Na houpa ce ve DvoYe Krlov. V novch prostorech naa galerie vm rdi nabdneme produkci eskch umleckch keramiko, sklYo a textilnch vtvarnko. Najdete zde vci pro radost i u~itek, mdn doplHky i solitern dlka. Nkter vrobn techniky je mo~no sledovat v dln, kter je sou st prodejny. Jedine nost zmku Kuks a zajmav po iny jeho zakladatele hrabte F.A. `porka jsou dodnes inspirujc, ka~d rok se v obci kon mnoho tradi nch spole enskch akc a v blzkm okol Kuksu vznikaj dala svrzn vtvarn projekty. Propojen vtvarna s pYrodou je pYitom spole nm rysem pro zdeja povodn i novodob aktivity a jsou proto oblbenm clem pro dny volna a odpo inku. Udlte-li si na tento kout naa zem trochu asu, budete svdky ojedinl symbizy aso minulch a pYtomnho okam~iku. Tme se na Vaai nvatvu a pokud budete chtt setrvat dle, mo~ete vyu~t mo~nost ubytovn v naaem hostinskm pokoji. </div> </table> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" class="style10"> d</td> <td width="2%" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF" height="308" rowspan="2"> &nbsp;</td> <td style="border-style: none; border-width: medium; width: 32%;" bgcolor="#FFFFFF" valign="top" height="308" rowspan="2"> <table border="2" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#6686CA" width="100%" id="AutoNumber14"> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium" bgcolor="#CAD6EE" colspan="2"> <p align="center" style="margin: 4"><strong> Otevrac doba:</strong></td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE"> <p class="style1">Po</p> </td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> zavYeno</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE" class="style3"> <p class="style1">t</p> </td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> 10:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> St</td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> 10:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> t</td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> 10:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> P</td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> 10:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> So</td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> 10:00 - 17:00</td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; width: 20%;" bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> Ne</td> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium; " bgcolor="#CAD6EE" class="style13"> 10:00 - 17:00</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#FF9933" width="100%" id="AutoNumber15" bgcolor="#FFEFAE"> <tr> <td width="100%"> <p style="margin: 4" align="center"><strong> Ubytovn</strong><p style="margin: 4" class="style4"> <span class="style5"><span class="style6"> Ubytovn pro 4 osoby ve stylov zaYzench prostorech s pYsluaenstvm a kuchyHkou. Sou st jsou tak drobn dlka z naa galerie.Ubytovn pYmo v lokalit Kuks. Vce informac </span> <a href="ubytovani.html"><span class="style16"> zde</span></a></span>.</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></td> <td width="5%" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF" height="82"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td width="5%" style="border-style: none; border-width: medium" bgcolor="#FFFFFF" height="224"> &nbsp;</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-bottom: 2px none #FF9933; background-color: #FF9933;" height="1" bgcolor="#FF9933" valign="bottom"> <span LANG="CS"><font FACE="Calibri" SIZE="3"> <p>&nbsp;</p> </font></span></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td width="100%" style="border-bottom:1px solid #FF9933; border-left:1px solid #FF9933; border-right:1px solid #FF9933; border-top-style: none; border-top-width: medium; " align="center" colspan="5" bgcolor="#FF9933" height="1"> <p style="background: #FF9933; border: #FF9933; margin-top: 3; margin-bottom: 3"> <font face="Verdana" size="1" color="#FFFFFF">Copyright 2003 You.com. All Rights Reserved. </font> <a href="http://www.expression-templates.org/" target="_blank"><font face="Arial" size="1" color="#FFFFFF"> Expression Web Templates Resource</font></a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </center> </div> </body> </html>